Quyền riêng tư và chính sách bảo mật

Cập nhật lần cuối 09/01/2020.

Trang web UAGVietnam.com (“Trang web”) được sở hữu và điều hành bởi UAG Việt Nam (“UAG,” “UAGVietnam,” “chúng tôi”, “chúng tôi”, “của chúng tôi”). Chính sách Bảo mật của chúng tôi (“Chính sách”) được phát triển để giúp bạn hiểu loại thông tin chúng tôi thu thập trên Trang web của mình và sử dụng thông tin đó. Chính sách này nên được đọc cùng với Điều khoản sử dụng trang web của chúng tôi, trong đó Chính sách này được đưa vào bằng cách tham khảo. Chính sách này áp dụng cho thông tin chúng tôi thu thập từ:

 • trên trang web này;
 • trong email, văn bản và các tin nhắn điện tử khác giữa bạn và Trang web này; và
 • khi bạn tương tác với quảng cáo và ứng dụng của chúng tôi trên các trang web và dịch vụ của bên thứ ba, nếu các ứng dụng hoặc quảng cáo đó bao gồm các liên kết đến chính sách này. 

Chính sách không áp dụng cho thông tin do chúng tôi thu thập ngoại tuyến hoặc thông qua bất kỳ phương tiện nào khác, bao gồm trên bất kỳ trang web nào khác do UAG hoặc bất kỳ bên thứ ba nào điều hành (bao gồm các chi nhánh và công ty con của chúng tôi).

Vui lòng đọc kỹ Chính sách này để hiểu các thông lệ của chúng tôi liên quan đến thông tin của bạn và cách chúng tôi sẽ xử lý thông tin đó. Nếu bạn không đồng ý với Chính sách và thông lệ của chúng tôi, thì lựa chọn của bạn là không sử dụng Trang web của chúng tôi. Bằng cách truy cập hoặc sử dụng Trang web này, bạn đồng ý với Chính sách này. Chính sách này có thể thay đổi theo thời gian. Việc bạn tiếp tục sử dụng Trang web này sau khi chúng tôi thực hiện các thay đổi được coi là chấp nhận những thay đổi đó, vì vậy vui lòng kiểm tra Chính sách định kỳ để biết các bản cập nhật.

Những gì chúng tôi thu thập và cách chúng tôi thu thập nó.  Để đảm bảo rằng chúng tôi cung cấp cho bạn trải nghiệm tốt nhất có thể, chúng tôi sẽ lưu trữ, sử dụng và chia sẻ thông tin về bạn theo Chính sách này.

Thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi. Chúng tôi thu thập một số loại thông tin từ và về người dùng Trang web của chúng tôi, bao gồm Thông tin Cá nhân. Thông tin Cá nhân là bất kỳ thông tin nào có thể được sử dụng để nhận dạng riêng bạn từ một nhóm lớn hơn, chẳng hạn như dữ liệu bao gồm nhưng không giới hạn ở:

 • Tên
 • số điện thoại
 • địa chỉ email
 • địa chỉ thanh toán
 • thông tin thẻ tín dụng hoặc tài khoản PayPal
 • Dữ liệu giao dịch
 • dữ liệu tiếp thị và truyền thông
 • Địa chỉ IP / tên miền
 • Thông tin cá nhân bạn có thể đã tình nguyện

Bạn có thể cung cấp cho chúng tôi Thông tin cá nhân khi bạn:

 • yêu cầu thông tin
 • mua một sản phẩm
 • đăng ký với Trang web
 • đăng nhập những hộp thư của chúng tôi

Bạn cũng có thể cung cấp thông tin để được xuất bản hoặc hiển thị (sau đây gọi là “được đăng”) trên các khu vực công cộng của Trang web, hoặc truyền cho những người dùng khác của Trang web hoặc các bên thứ ba (gọi chung là “Đóng góp của Người dùng”). Đóng góp của người dùng của bạn được đăng trên và truyền cho người khác tự chịu rủi ro. Chúng tôi không thể kiểm soát hành động của những người dùng khác của Trang web mà bạn có thể chọn để chia sẻ Đóng góp Người dùng của mình. Do đó, chúng tôi không thể và không đảm bảo rằng những Đóng góp của Người dùng của bạn sẽ không bị những người không có thẩm quyền xem.

Bằng cách sử dụng trang web này, bạn đồng ý với việc thu thập và sử dụng thông tin này của UAG. 

Công nghệ thu thập dữ liệu tự động. Trang web của chúng tôi sử dụng cookie và các công nghệ thu thập dữ liệu tương tự để cung cấp cho bạn trải nghiệm mua sắm nâng cao khi truy cập Trang web của chúng tôi. Khi bạn điều hướng và tương tác với Trang web của chúng tôi, chúng tôi có thể sử dụng công nghệ thu thập dữ liệu tự động để thu thập thông tin nhất định về thiết bị, hành động duyệt web và mẫu của bạn, bao gồm cả chi tiết về các lần bạn truy cập Trang web của chúng tôi và thông tin về máy tính và kết nối internet của bạn, Địa chỉ IP, hệ điều hành và loại trình duyệt.

Chúng tôi cũng có thể sử dụng các công nghệ này để thu thập thông tin về các hoạt động trực tuyến của bạn theo thời gian và trên các trang web của bên thứ ba hoặc các dịch vụ trực tuyến khác (theo dõi hành vi). Chúng tôi cũng có thể sử dụng các dịch vụ của bên thứ ba để theo dõi các hoạt động duyệt web của bạn khi bạn được cung cấp nội dung. Chúng tôi cũng đã cung cấp thêm thông tin về việc chọn không tham gia một số chức năng bên dưới được gọi là “Lựa chọn của bạn về việc tiết lộ”.

Chúng tôi sử dụng các phương pháp thu thập và lưu trữ dữ liệu sau:

 • Cookie: “Cookie” là một tệp dữ liệu nhỏ được truyền từ một trang web đến ổ cứng máy tính của bạn. Cookie thường được định nghĩa theo một trong hai cách và chúng tôi có thể sử dụng cả hai cách: (1) cookie phiên, không ở trên máy tính của bạn sau khi bạn đóng trình duyệt và (2) cookie liên tục, vẫn còn trên máy tính của bạn cho đến khi bạn xóa chúng hoặc chúng hết hạn. . Trang web của chúng tôi sử dụng cookie để theo dõi lượt truy cập của bạn thông qua Google Analytics, Google Adwords và Tiếp thị lại Google Analytics kết hợp với DoubleClick như được mô tả trong các đoạn sau. Bạn có thể thay đổi cài đặt trình duyệt của mình để từ chối cookie hoặc cảnh báo bạn khi cookie được gửi bất kỳ lúc nào. Chúng tôi không sử dụng cookie để nhận dạng cá nhân bạn.
 • Cookie / Google Analytics: Trang web gửi Thông tin tổng hợp, phi cá nhân đến Google Analytics với mục đích cung cấp cho chúng tôi khả năng thực hiện phân tích kỹ thuật và thống kê về hiệu suất của Trang web. Cookie này cho phép chúng tôi xem thông tin về các hoạt động trên Trang web của người dùng bao gồm nhưng không giới hạn ở lượt xem trang, nguồn và thời gian trên Trang web. Thông tin được phi cá nhân hóa và được hiển thị dưới dạng số, có nghĩa là nó không thể được theo dõi bởi các cá nhân. Điều này sẽ giúp bảo vệ sự riêng tư của bạn. Sử dụng Google Analytics, chúng tôi có thể xem nội dung nào phổ biến trên Trang web và cố gắng cung cấp cho bạn nhiều hơn những thứ bạn thích đọc và xem.
 • Google AdWords:  Sử dụng Google AdWords, chúng tôi có thể xem những trang nào đã giúp dẫn đến việc gửi biểu mẫu liên hệ, tải xuống phần mềm và mua hàng. Điều này cho phép chúng tôi sử dụng tốt hơn ngân sách tìm kiếm có trả tiền của mình.
 • Tiếp thị lại với Google Adwords:  Chúng tôi sử dụng Tiếp thị lại với Google Adwords để quảng cáo trực tuyến. Các nhà cung cấp bên thứ ba, bao gồm cả Google, hiển thị quảng cáo của chúng tôi trên các trang web trên internet. NWPS và các nhà cung cấp bên thứ ba, bao gồm cả Google, sử dụng cookie của bên thứ nhất (chẳng hạn như cookie Google Analytics & Adwords) và cookie của bên thứ ba (chẳng hạn như cookie DoubleClick, Criteo, Klaviyo và Facebook) cùng nhau để thông báo, tối ưu hóa, và phân phát quảng cáo dựa trên lượt truy cập trước đây của ai đó vào Trang web của chúng tôi.

Để biết thêm thông tin về cách Google Analytics, AdWords và Tiếp thị lại với Google Adwords hỗ trợ Trang web và sử dụng thông tin được gửi từ Trang web, vui lòng xem lại chính sách bảo mật của Google có sẵn của Google.

 • Thư điện tử đến tài khoản email của chúng tôi: các địa chỉ email được gửi đến tài khoản email của chúng tôi bởi những người không phải là khách hàng sẽ không được thêm / bán / chuyển vào bất kỳ danh sách gửi thư nào. Theo quyết định của chúng tôi, chúng tôi có thể giữ lại một bản sao của thông báo đã nhận và email gửi đi của chúng tôi để tham khảo trong tương lai.
 • Biểu tượng web: Báo hiệu web là một hình ảnh điện tử. Web Beacons có thể theo dõi những thứ nhất định từ máy tính của bạn và có thể báo cáo hoạt động trở lại máy chủ web cho phép chúng tôi hiểu một số hành vi của bạn. Nếu bạn chọn nhận email từ chúng tôi, chúng tôi có thể sử dụng Biểu tượng web để theo dõi phản ứng của bạn với email của chúng tôi. Chúng tôi cũng có thể sử dụng chúng để theo dõi nếu bạn nhấp vào các liên kết và bạn làm như vậy vào ngày giờ nào. Một số đối tác tiếp thị bên thứ ba của chúng tôi có thể sử dụng Biểu tượng Web để theo dõi sự tương tác của bạn với các biểu ngữ quảng cáo trực tuyến trên Trang web của chúng tôi. Thông tin này chỉ được thu thập dưới dạng tổng hợp và sẽ không được liên kết với Thông tin cá nhân của bạn. Xin lưu ý rằng bất kỳ tệp hình ảnh nào trên một trang web đều có thể hoạt động như một Web Beacon.
 • Liên kết web được nhúng: Các liên kết được cung cấp trong email của chúng tôi và trong một số trường hợp, trên các trang web của bên thứ ba có thể bao gồm công nghệ theo dõi được nhúng trong liên kết. Việc theo dõi được thực hiện thông qua một hệ thống chuyển hướng. Hệ thống chuyển hướng cho phép chúng tôi hiểu cách người nhận email sử dụng liên kết. Một số liên kết này sẽ cho phép chúng tôi xác định rằng bạn đã trực tiếp nhấp vào liên kết và điều này có thể được đính kèm với Thông tin cá nhân mà chúng tôi lưu giữ về bạn. Dữ liệu này được sử dụng để cải thiện dịch vụ của chúng tôi cho bạn và giúp chúng tôi hiểu hiệu suất của các chiến dịch tiếp thị của chúng tôi.
 • Trang web và Dịch vụ của bên thứ ba. Chúng tôi làm việc với một số nhà cung cấp dịch vụ về công nghệ truyền thông tiếp thị. Các nhà cung cấp dịch vụ này có thể sử dụng các phương pháp thu thập dữ liệu khác nhau để cải thiện hiệu suất của các chiến dịch tiếp thị mà chúng tôi đang ký hợp đồng với họ để cung cấp. Thông tin thu thập có thể được thu thập trên Trang web của chúng tôi và cả trên các trang web nơi xuất hiện thông tin tiếp thị của chúng tôi. Ví dụ: chúng tôi có thể thu thập dữ liệu nơi quảng cáo biểu ngữ của chúng tôi được hiển thị trên các trang web của bên thứ ba.

Không theo dõi tiết lộ . Khác với những gì được tiết lộ trong Chính sách này, Trang web không theo dõi người dùng theo thời gian và trên các trang web của bên thứ ba để cung cấp quảng cáo được nhắm mục tiêu. Do đó, Trang web không hoạt động khác đi khi nhận được tín hiệu Không theo dõi (“DNT”) từ trình duyệt web của bạn.

Lựa chọn của bạn về Tiết lộ. Chúng tôi hiện chưa cung cấp thông tin cho các bên thứ 3 cho việc Quảng cáo, Email Letter (thư điện tử quảng cáo sản phẩm), Google Ad hay bất kỳ thông tin nào của khách hàng được tiết lộ.

Ngoài ra, chúng tôi muốn cung cấp cho bạn thông tin liên quan mà bạn đã yêu cầu. Nếu chúng tôi cung cấp các dịch vụ dựa trên đăng ký, chẳng hạn như bản tin email, chúng tôi sẽ cho phép bạn lựa chọn thông tin bạn cung cấp tại thời điểm thu thập thông tin hoặc bất kỳ lúc nào sau khi bạn nhận được thông báo từ chúng tôi khi bạn đã đăng ký. Mọi thông điệp hướng đến giao dịch hoặc dịch vụ thường bị loại trừ khỏi các tùy chọn như vậy, vì những thông điệp đó được yêu cầu để đáp ứng yêu cầu của bạn hoặc để cung cấp hàng hóa và dịch vụ, và không nhằm mục đích tiếp thị.

Chúng tôi sẽ không cố ý gửi cho bạn bản tin email và email tiếp thị trừ khi bạn đồng ý nhận thông tin tiếp thị đó. Sau khi bạn yêu cầu nhận những email này, bạn có thể chọn không nhận chúng bất kỳ lúc nào bằng cách chọn liên kết “hủy đăng ký” ở cuối mỗi email. Xin lưu ý rằng bằng cách chọn không tham gia hoặc hủy đăng ký, bạn có thể ảnh hưởng đến các dịch vụ khác mà bạn đã yêu cầu mà chúng tôi cung cấp cho bạn, trong đó liên lạc qua email là một yêu cầu của dịch vụ được cung cấp.

Mọi thông tin liên lạc mà bạn nhận được từ chúng tôi sẽ được quản lý theo sở thích của bạn và Chính sách này.

Độ chính xác và quyền truy cập thông tin cá nhân của bạn . Chúng tôi cố gắng duy trì và xử lý thông tin của bạn một cách chính xác. Chúng tôi có các quy trình để duy trì tất cả thông tin của mình phù hợp với các khuôn khổ quản lý dữ liệu liên quan và các yêu cầu pháp lý. Chúng tôi sử dụng các công nghệ được thiết kế để giúp chúng tôi duy trì độ chính xác của thông tin khi nhập và xử lý.

Nơi chúng tôi có thể cung cấp cho bạn quyền truy cập vào Thông tin cá nhân của bạn mà chúng tôi sở hữu, chúng tôi sẽ luôn yêu cầu bạn nhập tên người dùng và mật khẩu để giúp bảo vệ quyền riêng tư và bảo mật của bạn. Chúng tôi khuyên bạn nên giữ mật khẩu của mình an toàn, thay đổi mật khẩu định kỳ và không tiết lộ cho bất kỳ người nào khác hoặc cho phép bất kỳ người nào khác sử dụng mật khẩu đó.

Để xem và thay đổi Thông tin cá nhân mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi, bạn có thể đăng nhập vào tài khoản của mình và làm theo hướng dẫn trên trang web đó hoặc liên hệ trực tiếp với chúng tôi để được hỗ trợ.

Cách chúng tôi sử dụng thông tin của bạn . Chúng tôi sử dụng thông tin mà chúng tôi thu thập về bạn hoặc bạn cung cấp cho chúng tôi, bao gồm bất kỳ Thông tin Cá nhân nào:

 • Để giới thiệu Trang web của chúng tôi và nội dung của nó cho bạn.
 • Để cung cấp cho bạn thông tin, sản phẩm hoặc dịch vụ mà bạn yêu cầu từ chúng tôi.
 • Để thực hiện bất kỳ mục đích nào khác mà bạn cung cấp nó.
 • Để cung cấp cho bạn các thông báo về tài khoản của bạn.
 • Để thực hiện các nghĩa vụ của chúng tôi và thực thi các quyền của chúng tôi phát sinh từ bất kỳ hợp đồng nào được ký kết giữa bạn và chúng tôi, bao gồm cả thanh toán và thu tiền.
 • Để thông báo cho bạn về những thay đổi đối với Trang web của chúng tôi hoặc bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào mà chúng tôi cung cấp hoặc cung cấp thông qua Trang web.
 • Để cho phép bạn tham gia vào các tính năng tương tác trên Trang web của chúng tôi.
 • Để quảng cáo sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi cho bạn.
 • Theo bất kỳ cách nào khác, chúng tôi có thể mô tả khi bạn cung cấp thông tin.
 • Cho bất kỳ mục đích nào khác với sự đồng ý của bạn.

Tiết lộ Thông tin. Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin tổng hợp, không nhận dạng về người dùng của mình mà không bị hạn chế, tuân theo Chính sách này. Chúng tôi có thể tiết lộ Thông tin Cá nhân mà chúng tôi thu thập hoặc bạn cung cấp trong các trường hợp sau:

 • Đối với các nhà thầu, nhà cung cấp dịch vụ và các bên thứ ba khác mà chúng tôi sử dụng để hỗ trợ hoạt động kinh doanh và tiếp thị của mình;
 • Cho người mua hoặc người kế thừa khác trong trường hợp sáp nhập, giải thể, tái cơ cấu, tổ chức lại, giải thể hoặc bán hoặc chuyển nhượng một số hoặc tất cả tài sản của UAG, cho dù là hoạt động liên tục hoặc là một phần của phá sản, thanh lý hoặc thủ tục tương tự , trong đó Thông tin Cá nhân do UAG nắm giữ về người dùng Trang web của chúng tôi nằm trong số các tài sản được chuyển giao.
 • Để thực hiện mục đích mà bạn cung cấp nó.
 • Cho bất kỳ mục đích nào khác do chúng tôi tiết lộ khi bạn cung cấp thông tin.
 • Với sự đồng ý của bạn.
 • Để tuân thủ bất kỳ lệnh tòa, luật hoặc quy trình pháp lý nào, bao gồm cả việc đáp ứng bất kỳ yêu cầu nào của chính phủ hoặc cơ quan quản lý.
 • Để thực thi hoặc áp dụng các điều khoản sử dụng của chúng tôi và các thỏa thuận khác, bao gồm cả cho mục đích thanh toán và thu tiền.
 • Nếu chúng tôi tin rằng việc tiết lộ là cần thiết hoặc thích hợp để bảo vệ quyền, tài sản hoặc sự an toàn của UAG, khách hàng của chúng tôi hoặc những người khác. Điều này bao gồm việc trao đổi thông tin với các công ty và tổ chức khác nhằm mục đích chống gian lận và giảm thiểu rủi ro tín dụng.

Chúng tôi không bán bất kỳ thông tin nào của khách hàng cho bất kỳ ai. Có những trường hợp mà UAG có thể quyết định mua, bán hoặc tổ chức lại hoạt động kinh doanh của mình ở các quốc gia được chọn. Trong những trường hợp này, có thể cần phải chia sẻ hoặc nhận Thông tin Cá nhân với các đối tác hoặc chi nhánh thực tế hoặc tiềm năng. Trong những trường hợp như vậy, UAG sẽ đảm bảo rằng thông tin của bạn được sử dụng theo Chính sách này.

Các thay đổi đối với Chính sách này. Chúng tôi cập nhật trang web này theo định kỳ. Do đó, chính sách của chúng tôi có thể thay đổi tương ứng tùy thuộc vào bản chất của những thay đổi này. Chính sách của chúng tôi là đăng bất kỳ thay đổi nào mà chúng tôi thực hiện đối với Chính sách của mình trên trang này và chúng tôi thông báo cho bạn về những thay đổi quan trọng thông qua một thông báo trên trang chủ của Trang web. Ngày Chính sách được sửa đổi lần cuối được xác định ở đầu trang. Bạn có trách nhiệm đảm bảo chúng tôi có một địa chỉ email hoạt động và có thể cung cấp cập nhật cho bạn, đồng thời truy cập Trang web của chúng tôi và Chính sách này để kiểm tra bất kỳ thay đổi nào.

Trang web của bên thứ ba . Chính sách  này không  áp dụng cho các trang web hoặc các miền khác được duy trì hoặc vận hành bởi các bên thứ ba hoặc các chi nhánh của chúng tôi. Trang web này có thể liên kết đến các trang web và dịch vụ của bên thứ ba, nhưng các liên kết này không phải là xác nhận của các trang web này và Chính sách này không mở rộng cho chúng. Vì Chính sách này không được thực thi trên các trang web của bên thứ ba này, chúng tôi khuyến khích bạn đọc bất kỳ chính sách bảo mật đã đăng nào của trang web bên thứ ba trước khi sử dụng dịch vụ hoặc trang web và cung cấp bất kỳ thông tin nào.

Bảo mật dữ liệu. Chúng tôi đã thực hiện các biện pháp được thiết kế để bảo mật Thông tin Cá nhân của bạn khỏi bị mất ngẫu nhiên và khỏi bị truy cập, sử dụng, thay đổi và tiết lộ trái phép. Trang web của chúng tôi được lưu trữ trên các máy chủ an toàn và tất cả các giao dịch được thực hiện thông qua một giỏ hàng an toàn tuân thủ PCI-DSS.

Sự an toàn và bảo mật thông tin của bạn cũng phụ thuộc vào bạn. Khi chúng tôi cấp cho bạn (hoặc nơi bạn đã chọn) mật khẩu để truy cập vào một số phần của Trang web của chúng tôi, bạn có trách nhiệm giữ bí mật mật khẩu này. Chúng tôi yêu cầu bạn không chia sẻ mật khẩu của mình với bất kỳ ai. Chúng tôi mong bạn cẩn thận khi cung cấp thông tin ở các khu vực công cộng của Trang web như bảng tin. Thông tin bạn chia sẻ ở các khu vực công cộng có thể được xem bởi bất kỳ người dùng nào của Trang web. Hơn nữa, bạn không nên sử dụng email để truyền thông tin tài chính của mình cho chúng tôi bất cứ lúc nào vì email không phải là một kênh an toàn.

Thật không may, việc truyền tải thông tin qua internet không hoàn toàn an toàn. Mặc dù chúng tôi cố gắng hết sức để bảo vệ Thông tin Cá nhân của bạn, nhưng chúng tôi không thể đảm bảo tính bảo mật của Thông tin Cá nhân của bạn được truyền đến Trang web của chúng tôi. Bất kỳ việc truyền tải Thông tin Cá nhân nào đều do bạn tự chịu rủi ro. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về việc vi phạm bất kỳ cài đặt quyền riêng tư hoặc các biện pháp bảo mật nào có trên Trang web.

Mọi dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập từ bạn đều được xử lý vì lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp của chúng tôi và cung cấp dịch vụ của chúng tôi cho bạn như một phương tiện hợp pháp để xử lý như vậy. Bạn luôn có thể rút lại sự đồng ý của mình đối với việc chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn như được mô tả bên dưới. Chúng tôi sẽ chỉ giữ lại dữ liệu cá nhân của bạn trong thời gian cần thiết để cung cấp cho bạn thông tin và dịch vụ mà bạn đã đồng ý, tuân thủ luật pháp và phù hợp với các quyền của bạn dưới đây.

Bạn có thể thực hiện bất kỳ quyền nào sau đây bằng cách thông báo cho chúng tôi như được mô tả bên dưới:

Gửi Khiếu nại hoặc Câu hỏi . Nếu bạn muốn khiếu nại về cách chúng tôi đã xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi như được mô tả bên dưới. Nếu bạn cư trú tại một quốc gia thành viên của Liên minh Châu Âu, bạn cũng có thể khiếu nại với cơ quan giám sát tại quốc gia của bạn.

Bạn có thể yêu cầu quyền truy cập vào dữ liệu cá nhân của bạn mà chúng tôi đã thu thập, cùng với việc xóa hoặc sửa dữ liệu đó. Nếu bạn muốn đưa ra yêu cầu như vậy hoặc muốn thông báo mối quan tâm hoặc khiếu nại về việc chúng tôi sử dụng dữ liệu của bạn, vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi tại hotline: 0962 159 560

Chúng tôi đánh giá cao ý kiến ​​của bạn và hoan nghênh phản hồi của bạn. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến Chính sách này, vui lòng gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ: info@uagvietnam.com.