Blog

Thông báo về chính sách giảm thuế giá trị gia tăng (VAT)

UAG thue vat 8

Nghị định 15/2022/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1/2/2022 quy định giảm thuế VAT từ 10% xuống còn 8%, trừ 3 nhóm hàng hóa, dịch vụ gồm: Viễn thông, công nghệ thông tin, hoạt động tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, kim loại, sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, sản phẩm khai khoáng (không kể khai thác than), than cốc, dầu mỏ tinh chế, sản phẩm hoá chất; sản phẩm hàng hóa và dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt; Công nghệ thông tin theo pháp luật về công nghệ thông tin.

Chính sách giảm VAT có hiệu lực từ 1/2 đến hết 31/12/2022, chỉ áp dụng cho kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2022.

Theo đó, các sản phẩm tại UAGVietnam sẽ giảm thuế xuống còn 8% theo nghị định.

UAGVietnam chuyên kinh doanh sản phẩm nhập khẩu của UAG USA. Các sản phẩm của UAGVietnam đều là sản phẩm chính ngạch, có đóng thuế nhập khẩu và các thuế phí khác theo qui định của nhà nước CHXHCN Việt Nam.

UAGVietnam.com

Post Comment

%d bloggers like this: